Ước tính MWG bị bán ra 50 triệu cổ phiếu bởi ba quỹ ETF

Trong kỳ đánh giá Q2/2024 diễn ra vào tháng 4, HOSE sẽ thực hiện đánh giá lại chỉ số VNDIAMOND và VNFIN SELECT kỳ đầu năm với những thay đổi về cơ cấu danh mục chỉsố. Đồng thời, các chỉsố VN30 và VNFIN LEAD sẽ được cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục cổ phiếu thành phần.

Kết quả sẽ được chính thức công bố vào ngày 15/04/2024 và có hiệu lực vào ngày 03/05/2024. Dựa trên số liệu chốt ngày 29/03/2024, Chứng khoán Rồng Việt – VDSC ước tính chỉ số VN DIAMOND sẽ có các thay đổi như sau: MWG có thể bị loại ra khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E. BMP có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.

Theo đó, VDSC cho rằng MWG có thể bị loại ra khỏi chỉsố VN DIAMOND trong kỳ đánh giá này và số lượng cổ phiếu ước tính sẽ bị bán ra bởi các quỹ ETF là khoảng 50 triệu cổ phiếu, trong trường hợp BMP được thêm vào chỉ số VN DIAMOND trong kỳ đánh giá này và số lượng cổ phiếu ước tính sẽ được mua vào bởi các quỹ ETF là khoảng 440 nghìn cổ phiếu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VN DIAMOND làm tham chiếu bao gồm VFM VNDIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVF VNDIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 16,512 nghìn tỷ đồng tại ngày 29/03/2024. Riêng quỹ VFMVN DIAMOND có tổng giá trị tài sản khoảng 16,058 nghìn tỷ đồng tại ngày 29/3/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm – 7,0% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4,497 nghìn tỷ đồng và NAV tăng 19,09% so với đầu năm.

Ước tính MWG bị bán ra 50 triệu cổ phiếu bởi ba quỹ ETF - Ảnh 1

Trước đó, SSI Research cũng vừa giữ nguyên dự báo thay đổi chỉ số VNDiamond như trong báo cáo gần nhất, cụ thể BMP có thể được thêm vào chỉ số, thay thế cho MWG.

Riêng đối với quỹ DCVFMVN Diamond ETF, ước tính quỹ sẽ bán 48,5 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 450.000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13 triệu cổ phiếu) và GMD (9 triệu cổ phiếu).

BSC cũng dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau: MWG có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về P/E. Ngược lại, BMP có thể được thêm vào chỉ số do thỏa mãn các tiêu chí và nằm trong top 8 công ty ngoài ngành Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao xuống thấp.

Theo đó, gần 46 triệu cổ phiếu MWG có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Ngoài ra, GMD cũng bị bán ra 2,8 triệu cổ phiếu, MBB bị bán ra 13 triệu cổ phiếu, TPB bị bán 4 triệu cổ phiếu, VIB bị bán 3 triệu cổ phiếu…

Ngược lại, gần 2,2 triệu cổ phiếu BMP có thể được mua mới nhằm thêm vào danh mục. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh như VRE được thêm vào 58 triệu cổ phiếu – nâng tỷ trọng lên cao thứ 2 trong danh mục, KDH được mua vào 19,7 triệu cổ phiếu, VPB 25,2 triệu cổ phiếu, NLG 7,4 triệu cổ phiếu, HDB 8,5 triệu cổ phiếu…

Như vậy, so với dự báo của các công ty chứng khoán khác, VDSC đưa ra mức dự báo MWG bị bán ra nhiều nhất với 50 triệu cổ phiếu. 

Trong một diễn biến khác, MWG vừa dự báo năm 2024 nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức do những diễn biến vĩ mô khó lường trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp dự kiến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhìn chung đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu.

Trên cơ sở đó, năm 2024, MWG lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện của năm 2023 (118.280 tỷ) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 1.329% so với thực hiện năm 2023 (168 tỷ đồng).

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *