Tập đoàn Hoa Sen thay Tổng Giám đốc và bổ nhiệm loạt lãnh đạo điều hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự công ty.

Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thứ ba đối với ông Trần Quốc Trí. Đồng thời, ông Trần Quốc Trí cũng thôi phụ trách chi nhánh Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Sau miễn nhiệm, ông Trần Quốc Trí chỉ còn giữ chức danh thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 12/4/2024.

Được biết, ông Trần Quốc Trí đã tham gia Hoa Sen từ năm 2004 và chính thức được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật từ ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2017-2018 (năm 2018).

Ngược lại, ông Vũ Văn Thanh (SN 1966) được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thứ ba kể từ ngày 12/4. Trước đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Trực kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Marketing – Truyền thông. Ông Vũ Văn Thanh cũng đồng thời nhận nhiệm vụ phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Cùng với đó, HĐQT HSG cũng quyết định thay đổi hàng loạt các vị trí điều hành khác. Cụ thể,

– Ông Nguyễn Ngọc Huy (1978) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trực từ ngày 1/5 (trước đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách xuất khẩu). Ông Huy đồng thời được bổ nhiệm là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật các công ty Hoa Sen Nghệ An, Hoa Sen Hà Nam, Hoa Sen Yên Bái.

– Ông Nguyễn Lê Mạnh Tùng (1988) được bổ nhiệm giữ chức danh quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách xuất khẩu từ ngày 1/5 (đang là Phó Giám đốc xuất khẩu).

– Ông Nguyễn Tấn Hoà (1978) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng dự án công nghiệp từ ngày 1/5 (đang là Giám đốc điều hành mảng cung ứng, mua hàng & dự án công nghiệp, kiêm Giám đốc mảng công nghệ thông tin & ERP).

– Ông Trần Đình Tài (1979) được bổ nhiệm giữ chức quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Marketing – Truyền thông từ ngày 1/5 (đang là Giám đốc điều hành mảng Marketing & Truyền thông).

– Ông Phạm Định (1980) được bổ nhiệm giữ chức quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng cung ứng từ ngày 1/5 (đang là Phó Tổng Giám đốc hệ thống Hoa Sen Home).

Được biết, ông Bùi Thanh Tâm – Phụ trách Quản trị công ty đăng ký bán 390.900 cổ phiếu HSG, nhằm thu xếp tài chính. Nếu thành công ông Tâm giảm tỷ lệ sở hữu còn 64 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/4 đến ngày 16/5 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Kết thúc NĐTC 2022 –2023, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận sản lượng tiêu thụ đạt 1.433.830 tần, bằng 94% kế hoạch (1.520.000 tấn); tổng doanh thu đạt 31.651 tỷ đồng bằng 93% kế hoạch (34.000 tỷ), và giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch (100 tỷ đồng) và giảm 88% so với cùng kỳ.

HSG cho biết, những bất lợi của thị trường đã tạo ra nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Mới đây, cổ đông HSG thông qua kế hoạch cho năm tài chính 2024 (năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9) với hai kịch bản cho LNST năm 2024 là 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng so với LNST thực tế của năm 2023 là 30 tỷ đồng.

Đồng thời, trong chiến lược 2024-2029 của HSG, ban lãnh đạo xem xét mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác với mức đầu tư tối đa 5,0 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ đông thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2024 với 5 triệu cổ phiếu (tương đương 0,8% cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm và thông qua cổ tức tiền mặt năm 2023 là 500 đồng/cổ phiếu, phương án trả thù lao cho HĐQT và ban lãnh đạo năm 2024, và phương án phân bổ quỹ năm 2024.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *