NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua bán vàng miếng

(ĐTCK) Ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành, qua đó tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua bán vàng miếng

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho biết, yêu cầu của NHNN Chi nhánh TP.HCM căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 3669/NHNN-QLNH ngày 3/5/2024 về thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vàng chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 (Nghị định 24) của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn Nghị định 24, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thời tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các đơn vị kinh doanh vàng miếng phải thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng để đảm bảo chấp hành đúng quy định về niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.

Trong đó, các đơn vị kinh doanh vàng miếng là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng trên địa bàn phải kịp thời báo cáo về NHNN Chi nhánh TP.HCM những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có) liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng.

Ông Lệnh cũng cho rằng, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là những thời điểm giá vàng thế giới và trong nước biến động; thông tin đầy đủ đến khách hàng, người dân nhằm hạn chế và tránh yếu tố tâm lý tác động gây ảnh hưởng đến thị trường.

Trong quá trình đó, NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu các điểm kinh doanh trao đổi và cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến thị trường, về tình hình giá cả và cung cầu thị trường về NHNN Chi nhánh TP.HCM để phối hợp làm tốt công tác truyền thông để ổn định thị trường vàng.

Theo quy định tại Nghị định 24, NHNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Theo đó, các điểm kinh doanh vàng miếng phải niêm yết, trưng biển công khai ở cửa ra vào điểm mua bán, vàng miếng để khách hàng và người dân dễ nhận biết khi giao dịch.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *