Mỗi USD tiền thuế ở Mỹ được sử dụng vào những đâu?

Sử dụng dữ liệu từ Thuế vụ Mỹ (IRS), đồ thị thông tin dưới đây thể hiện chi tiết các khoản chi tiêu từ mỗi USD tiền thuế của Chính phủ Mỹ. Dữ liệu dựa trên dự toán chi tiêu trong năm tài khóa tính tới hết ngày 30/9/2023.

Theo đó, an sinh xã hội là chương trình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu của Chính phủ Mỹ. Có hiệu lực từ năm 1935, Chương trình An sinh Xã hội chiếm tới 22% tổng chi tiêu của Chính phủ. Chương trình này nhằm đảm bảo người lao động có một mức thu nhập nhất định khi về hưu. Tuy nhiên, trạng già hóa dân số ở Mỹ đang đe dọa tính bền vững của chương trình này. Bởi lẽ, khi ngày càng nhiều người về hưu và hưởng quyền lợi từ chương trình, thì số lượng người trong độ tuổi lao động đóng góp vào chương trình càng ít đi.

Y tế và chương trình bảo hiểm y tế Medicare chiếm tổng cộng 28% chi tiêu của Chính phủ Mỹ. Khoản chi y tế lớn nhất là tiền dành cho chương trình Medicaid của các tiểu bang, chi trả chi phí y tế cho người thu nhập thấp. Trong khi đó, Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên và người khuyết tật.

Quốc phòng chiếm 13% chi tiêu của Chính phủ, bao gồm tiền lương cho quân nhân, mua máy bay, tàu biển, cùng các chi phí vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển… Trong khi đó, chương trình trợ cấp xã hội, chiếm 13%, gồm các chương trình như trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ thực phẩm và nhà ở. Chương trình này cũng có một số quyền lợi hưu trí và quyền lợi cho người khuyết tật mà chưa được bao gồm trong chương trình an sinh xã hội.

Chi phí trả lãi ròng cho các khoản vay của Chính phủ cũng chiếm một phần lớn trong chi tiêu của Chính phủ Mỹ với tỷ lệ 11%.

Mỗi USD tiền thuế ở Mỹ được sử dụng vào những đâu? - Ảnh 1

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *