Liên quan đến trái phiếu, Anh ngữ APAX và 3 công ty khác bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Anh ngữ APAX (Tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội); Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc (Km 1595 QL 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận); Công ty cổ phần Signo Land (Tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) với số tiền là 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể: Công ty cổ phần Anh ngữ APAX bị phạt 92,5 triệu đồng theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2023, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 06 tháng năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu 06 tháng năm 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2023; gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2021.

Tương tự, Thủy sản Việt Úc bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 và 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và 2023, Báo cáo thường niên năm 2022, Thông báo về tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1,2,3,4 năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất quý 1,2,3,4 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên của công ty mẹ và hợp nhất năm 2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023 về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán) theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Signo Land bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên năm 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; công bố thông tin không đúng thời hạn với SGDCK Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; kết quả chào bán trái phiếu mã SNLCH2123001; việc hoàn tất mua lại trái phiếu mã SNLCH2123001 trước hạn) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cuối cùng Công ty Cổ phần Thuận Đức (Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bị phạt 77,5 triệu đồng do không báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *