Không đầu tư thêm vào điện than, Năng lượng REE đăng ký bán tiếp 2 triệu cổ phiếu PPC

Công ty TNHH Năng Lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Năng lượng REE, công ty con của CTCP Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC. Giao dịch thực hiện từ ngày 12/04 đến ngày 10/05 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại PPC.

Sau khi hoàn tất chào bán, Năng lượng REE sẽ giảm sở hữu tại PPC từ hơn 74,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,3%) xuống còn 72,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,7%).

Trước đó, Năng lượng REE liên tục đăng ký thoái vốn khỏi PPC, gần đây nhất là từ ngày 04/03 đến ngày 01/04, Năng lượng REE đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu PPC nhưng chỉ bán được 1.900 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Được biết, ĐHĐCĐ năm 2024 của REE vừa diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT REE tiếp tục nhấn mạnh quan điểm REE đang hướng tới kinh tế xanh, không đầu tư thêm vào nhiệt điện than và đang trong lộ trình thoái vốn hợp lý, thay vào đó tiếp tục đầu tư vào điện sạch, năng lượng tái tạo.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu PPC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 04/04/2024 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo tài chính kiểm toán năm 2023, PPC ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.814 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với báo cáo tự lập, xuống còn 380 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính của PPC giảm tới 17% so với trước kiểm toán, xuống còn 464 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Như vậy, so với năm 2022, PPC đã tăng 10% chỉ tiêu doanh thu nhưng giảm tới 22% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng có vấn đề cần nhấn mạnh. Cụ thể: trong năm, công ty đã nhận quyết định đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng để sửa chữa nhà máy và khắc phục các hoạt động gây ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tại ngày báo cáo này, Công ty đang thực hiện các biện pháp khắc phục và tiếp tục hoạt động sản xuất theo kế hoạch huy động nguồn điện cho năm 2024. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc cơ quan có thấm quyền phê duyệt phương án khắc phục vi phạm môi trường. Những điều kiện này cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Đồng thời, trong năm, công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố khoản doanh thu thoái hoàn chưa ghi nhận trong năm 2022. Ảnh hường của việc điều chỉnh hồi tố được trình bày tại Thuyết minh số 33 phần Thuyết minh báo cáo tài chính và ý kiến bên kiểm toán không liên quan đến các vấn đề này.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 17/3/2023 đưa ra ý kiến kiếm toán ngoại trừ liên quan tới việc công ty chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 và việc chưa ghi nhận này là chưa phù hợp vói Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/04, cổ phiếu PPC giảm 1,45%, xuống còn 13.550 đồng/CP.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *