Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một công ty Hoá chất tại Hải Phòng bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Hóa chất Minh Đức (Khu Quyết Hùng, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) với số tiền là 442,5 triệu đồng.

Trong đó, công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 và năm 2022, CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022); Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022 và năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và năm 2022, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và năm 2022, CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Tiếp theo là phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa 60 ngày, quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định 156/2020/NĐ-CP (Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Theo báo cáo thường niên 2023, công ty có vốn điều lệ 49,7 tỷ đồng. Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 119 tỷ đồng, giảm 25 tỷ so với cùng kỳ, lãi sau thuế giảm 11 tỷ, còn gần 9,5 tỷ đồng. EPS giảm một nửa còn 1.622 đồng/cp.

Bên cạnh đó, SSC cũng có quyết định xử phạt Công ty TNHH May thêu giày An Phước ((100/11-12 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể: Công ty TNHH May thêu giày An Phước không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cũng bị SSC phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2021 và 2022; Báo cáo tình hình quản trị Công ty các năm 2021 và 2023; Văn bản giải trình ý kiến từ chối đưa ý kiến của công ty kiểm toán tại báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022) theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *