Khải Hoàn Land được kéo dài kỳ hạn đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG-HOSE) vừa công bố thông tin bất thường về nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 03/04/2024, chủ sở hữu lô trái phiếu KHGH2123001 đã thông qua việc kéo dài kỳ hạn đáo hạn đến ngày 05/04/2025.

Đồng thời, điều chỉnh lãi suất thành 12%/năm, điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi thành định kỳ 02 tháng một lần vào ngày 05 cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2024 đến ngày 05/04/2025.

Được biết, lô trái phiếu KHGH2123001 được Khải Hoàn Land phát hành vào ngày 05/10/2021, với kỳ hạn 18 tháng. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 05/04/2023 (kế hoạch ban đầu).

Đây là lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 300 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng, với lãi suất cố định 12%/năm.

Tài sản đảm bảo cho việc thanh toán Lãi, Gốc Trái phiếu KHGH2123001 bao gồm: 42 triệu cổ phiếu KHG của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Sàn HoSE) của Bên thứ ba, bao gồm: 28,8 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn, 12,8 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của bà Trần Thị Thu Hương và 400 nghìn cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu KHGH2123001 nhằm huy động vốn để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Khải Hoàn Land đã lùi thời hạn đáo hạn lô trái phiếu KHGH2123001 thêm 1 năm, đến ngày 05/04/2024, đồng thời điều chỉnh lãi suất thành 13.5%/năm cho kỳ hạn từ 05/04/2023 đến 05/04/2024.

Như vậy, đây là lần thứ 2 KHG lùi thời hạn đáo hạn lô trái phiếu KHGH2123001 thêm 1 năm nữa.

Tại báo cáo thường niên 2023, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đang có dư nợ 3 trái phiếu gồm trái phiếu mã KHGH2123001 mệnh giá 300 tỷ đồng, trái phiếu mã KHGH2123002 mệnh giá 300 tỷ đồng, và trái phiếu mã KHGH2328001, mệnh giá 240 tỷ đồng – trong đó, trái phiếu mã KHGH2123001 đã được kéo dài thêm 12 tháng đến ngày 5/4/2024, mệnh giá 300 tỷ đồng, mục đích phát hành để tăng quy mô vốn, thực hiện các chương trình, dự án của Công ty.

Khải Hoàn Land được kéo dài kỳ hạn đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng - Ảnh 1

Kết thúc năm 2023, KHG ghi nhận doanh thu thuần giảm 76,33% còn 330,53 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 94,28% còn 25,31 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Khải Hoàn Land lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023, với việc lợi nhuận giảm mạnh, Khải Hoàn Land chỉ hoàn thành 5,3% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Tập đoàn là 1.255,03 tỷ đồng chiếm 19,17% trong tổng cơ cấu tổng nguồn vốn; vốn chủ sở hữu của Tập đoàn tăng từ 5.139,85 đồng tại thời điểm đầu năm lên 5.165,15 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm chủ yếu là do lợi nhuận sau thế của Tập đoàn trong năm tăng thêm 25,31 tỷ đồng

Năm 2024, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 256 tỷ đồng, tăng tới 911,1% so với thực hiện trong năm 2023.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *