HAG thay đổi phương án sử dụng số tiền 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiêu riêng lẻ.

Cụ thể: HAG đã huy động thành công 1.300 tỷ vào ngày 19/4 và HĐQT công ty đã thông qua việc giải ngân số tiền trên như sau:

Thứ nhất, mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với số tiền 346,7 tỷ đồng, tăng 16,2 tỷ đồng so với phương án cũ.

Thứ hai, chi 253,3 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, giảm 16,2 tỷ đồng so với phương án cũ.

Thứ ba, bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua cho vay để kinh doanh và thanh toán các khoản nợ, HAG giữ nguyên số tiền dự kiến là 700 tỷ.

Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024.

HAG thay đổi phương án sử dụng số tiền 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu - Ảnh 1

Tuy nhiên, công ty tiếp tục có phương án thay đổi và số tiền 1.300 tỷ đồng sẽ được giải ngân cụ thể:

Một là, mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với số tiền 355.443.666.667 đồng. Thời gian giải ngân là ngày 25/4/2024.

Hai là, có cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 244.556.333.333 đồng. Giải ngân vào ngày 26/4/2024. Khoản vay có thời hạn 60 tháng với lãi suất cho vay trong hạn 7,95%/năm kể từ ngày nhận nợ.

Ba là, bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua cho vay để kinh doanh và thanh toán các khoản nợ, HAG giữ nguyên số tiền dự kiến là 700 tỷ. Thời gian giải ngân là ngày 25/4/2024.

HAG thay đổi phương án sử dụng số tiền 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu - Ảnh 2

HAG cho biết lý do thay đổi là phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn trái phiếu HAG2012.300.

Về kết quả kinh doanh, công ty báo lãi quý 1/2024 đạt 226 tỷ đồng, giảm 77 tỷ so với cùng kỳ (303 tỷ đồng).

Theo giải trình từ HAG, lợi nhuận quý 1/2024 giảm 77 tỷ so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp tăng 46 tỷ chủ yếu là do xuất khẩu chuối tăng; lỗ từ hoạt động tài chính tăng 59 tỷ do chi phí lãi vay vẫn cao dù lãi suất vay giảm và chi phí bán hàng tăng 56 tỷ so với cùng kỳ.

Về tình hình đầu tư các dự án: Công ty vẫn tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Năm 2024, công ty trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha và trồng thêm 500 ha sầu riêng, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Về tình hình tài chính: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Về mô hình kinh doanh: Năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 – 2030 nói chung, Công ty vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. Công ty coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng từ các khách hàng nhập khẩu lớn.

Song song với phát triển trồng trọt, HAG cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì…theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyến đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

HAG cho biết với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 3 tháng đầu năm 2024 và mô hình hoạt động trong thời gian tới, công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ dạt được nhiều kểt quả tích cực, từng bước giảm và xóa lỗ lũy kế, khác phục được nguyên nhân dẫn tới tình ưạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Tính đến hết quý 1, tổng lỗ lũy kế của HAGL là 1.452,4 tỷ đồng, giảm 217 tỷ so với thời điểm cuối năm 2023; vốn chủ sở hữ tăng từ 6.677 tỷ đồng lên 7.032,47 tỷ đồng;

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *