Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi tăng bằng lần trong quý 1/2024, cho vay margin kỷ lục

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 của TCBS ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý 4/2023 và tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 128% so với quý 1/2023.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) quý 1/2024 lần lượt đạt 14% và 8%.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 1/2024 đạt 159 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% so với quý 4/2023. TCBS duy trì vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất đạt 6,56% trên sàn HOSE và gia tăng thị phần môi giới từ vị trí thứ ba tại quý IV/2023 (7,2%) lên vị trí thứ hai (7,8%) trên sàn HNX.

Trong quý đầu năm, công ty cho biết thu hút được 32.000 khách hàng mới, trong khi khối lượng giao dịch trung bình của khách hàng hiện hữu tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán quý 1/2024 đạt 573 tỷ đồng (tăng 13% so với quý 4/2023 và tăng 109% so với quý 1/2023).

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 233 tỷ đồng trong quý 1/2024, ngang bằng với mức doanh thu của cùng kỳ năm ngoái.

Quý 1/2024 chứng kiến sự sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu huy động vốn từ trái phiếu của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, trong quý 1/2024, TCBS đã tư vấn phát hành thành công gần 15 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục nắm giữ vị trí quán quân về thị phần tư vấn phát hành trên thị trường với thị phần gần 70% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của TCBS trong quý 1/2024, với doanh thu đạt 729 tỷ đồng (tăng 122% so với quý 1/2023).

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, TCBS đã thành công phân phối hơn 21 nghìn tỷ đồng trái phiếu sơ cấp đến các nhà đầu tư (trong đó, doanh số tháng 3 đạt mức kỷ lục hơn 9.100 tỷ đồng), tăng trưởng 236% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 1/2024, tăng 8% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tại 31/03/2024 đạt  20 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 19% so với cuối năm 2023. Theo TCBS, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS tại 31/03/2024 vượt mốc kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng. 

Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/03/2024 đạt hơn 20.931 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2023.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, TCBS đặt kế hoạch 2024 đạt doanh thu 6.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.700 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với thực hiện 2023.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *