Cổ đông VOC thông qua việc huỷ niêm yết trên UPCoM

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP (mã VOC-UPCoM) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin đang chú ý.

Cụ thể: ngày 12/12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chứng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Vocarimex.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Quản trị công ty vẫn đang triển khai hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với cổ phiếu Vocarimex theo đúng quy định.

Đồng thời, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 do VSDC cung cấp, hiện nay có 02 cổ đông lớn của Công ty đang nẳm giữ 112.592.788 cổ phiếu, tương đương 92,44% vốn điều lệ Công ty. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Vocarimex vẫn không còn đáp úng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chửng Khoán.

Theo đó, cổ đông đã thông qua việc huỷ công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu với VOC. Công ty có vốn điều lệ 1.218 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

VOC cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Tổng công ty thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng cũng như hủy đăng ký giao dịch trên HNX, cổ đông lớn của Tổng công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) hiện đang sở hữu 106.329.900 cổ phần, tương ứng chiếm 87,30% vốn điều lệ của VOC cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu voc mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

Như vậy, khối lượng cổ phiếu KDC cam kết mua lại là toàn bộ sổ lượng cổ phần VOC do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, tương ứng 15.470.100 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,70% vốn điều lệ của VOC với giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất của Vocarimex tại thời điểm giao dịch.

Năm 2024, VOC dự tính doanh thu thuần đạt 600 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến ngày 31/12/2023 là gần 1.025 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,8 tỷ; thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc 1 tỷ; cổ tức 12%/cp (tương ứng 146,1 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế còn lại gần 873 tỷ đồng.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *