Chủ tịch PSH tiếp tục bị bán giải chấp hơn 2 triệu cổ phiếu

Ông Mai Văn Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH-HOSE).

Theo đó, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT PSH đã báo cáo bán ra 2.017.700 cổ phiếu PSH thông qua khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 10/4 đến 12/4/2024. Lý do là bán giải chấp cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Chủ tịch PSH còn nắm giữ hơn 75,3 triệu cổ phiếu PSH tương ứng tỷ lệ 59,69% vốn, vẫn là cổ đông lớn nhất tại PSH.

Trước đó, ông Huy cũng vừa bị bán giải chấp 1.570.700 cổ phiếu PSH vào phiên 5/4/2024. Như vậy chỉ trong một tuần, CTCK đã bán giải chấp gần 4 triệu cổ phiếu PSH thuộc nắm giữ của Chủ tịch.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu PSH vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Do đó, công ty đã có văn bản nêu biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh bán như sau: ngày 27/02/2024 Công ty đã ký kết Hợp đồng chấp thuận khoản vay với đối tác là Tổ chức tài chính Acuity Funding, đơn vị Hợp tác tài trợ vốn cho Công ty phát triển các Dự án trong và ngoài địa bàn Tỉnh Hậu Giang và đẩy nhanh tiến độ các Dự án đưa vào hoạt động tăng nguồn doanh thu cho Công ty.

Thời điểm hiện tại  ông ty đã hoàn tất thủ tục định giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay, theo kế hoạch Tổ chức Acuity Fundỉng sẽ giải ngân 290 triệu USD trong quý 2/2024 cho Công ty.

Với nguồn tài trợ tín dụng dài hạn 20 năm của Tổ chức Acuity Funding sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Công ty trong việc tái cơ cẩu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ quá hạn, nợ trái phiếu còn tổn đọng hiện nay…. từ đó công ty đã có lộ trình khắc phục các khoản nợ và các vấn đề tồn đọng trong kỳ báo cáo 31/12/2023.

Thời gian khắc phục đối với các vấn đề tồn đọng gồm: số tiền bị cưỡng chế tại cục thuế tỉnh Hậu Giang là 1.139.938.923.963 đồng; Số tiền bị cưỡng chế tại cục thuế tỉnh cần Thơ là 92.590.470.756 đồng và Hàng hóa gửi tại Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương số tiền là 131.146.899.294 đồng; Kho cần Thơ: 50.895.356.383 đồng; Kho Chi nhánh Trà Vinh 25.888.757.556 đồng là kỳ báo cáo 30/6/2024 tới.

Sau khi khắc phục những vân đề tồn đọng nêu trên thì các Cục thuế gỡ cưỡng chế hóa đơn, khi đó Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bán hàng đầy đủ theo quy định.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *