Chủ tịch PSH bị bán giải chấp hơn 1,57 triệu cổ phiếu

Ông Mai Văn Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH-HOSE).

Theo đó, ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 1.570.700 cổ phiếu PSH trong ngày 5/4/2023. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu mà ông Huy nắm giữ giảm từ 78.911.000 cp, chiếm 62,53% xuống còn 77.340.300 cp, chiếm 61,29%. Giao dịch được thực hiện thức phương thức bán trên sàn.

Cùng ngày, HĐQT công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau ngày 30/04/2024 và không chậm hơn thời điểm 30/06/2024 do để chuẩn bị các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 02/05/2024; ngày và địa điểm tổ chức, công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời.

Trước đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu PSH vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, PSH ghi nhận doanh thu đạt 6.099 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022 (7.102 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, PSH ghi nhận lãi đạt 47 tỷ (cùng kỳ lỗ 236 tỷ), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong báo cáo kiểm toán năm 2023 của PSH có 03 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Một là, ngày 18/12/2023, PSH đã nhận dược Quyết định số 746/QĐ-CTHAG của Cục thuế Tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 18/12/2023 đến ngày 17/12/2024 với số tiền bị cưỡng chế là 1.139.938.923.963 đồng.

Đến ngày 22/12/2023, Công ty nhận được Quyết định số 2647/ QĐ-CTCTH của Cục thuế thành phố Cần Thơ về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 22/12/2023 đến ngày 23/12/2024 đối với Chi nhánh của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ với số tiền bị cưỡng chế là 92.590.470.756 đồng. Tổng doanh thu trong năm chưa phát hành hóa đơn số tiền 236.850.000.000 đồng.

Hai là, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh đối với báo cáo tài chính, trong trường hợp công ty không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Ba là, tại thời điểm 31/12/2023, bên kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê hàng hóa gửi tại CTCP Dầu khí Đông Phương số tiền là  131.146.899.294 đồng, kho Cần Thơ số tiền là 50.895.356.383 đồng, kho chi nhánh Trà Vinh là  25.888.757.556 đồng. Bằng thủ tục kiểm toán, đơn vị kiểm toán không thể xác định được tính hiện hữu của giá trị kho hàng tồn kho nêu trên cũng như không thể xác định liệu có cần điều chỉnh trên BCTC. Do đó, bên kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của giá trị hàng tồn kho này.

Giải trình về việc bên kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Công ty cho biết, công ty đã có phương án khắc phục những khó khăn về tài chính trong thời điểm hiện tại.

Cụ thể: ngày 27/02/2024 công ty đã ký kết Hợp đồng chấp thuận khoản vay với đối tác là Tổ chúc tài chính Acuity Funding, đơn vị Hợp tác tài trợ vốn cho Công ty phát triển các Dự án trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn tất thủ tục định giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay, theo kế hoạch Tổ chức Acuity Funding sẽ giải ngân 290 triệu USD trong quý 2/2024 cho Công ty.

Theo PSH, với nguồn tài trợ tín dụng dài hạn 20 năm của Acuity Funding sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Công ty trong việc tái cơ cấu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ quá hạn, nợ trái phiếu còn tồn đọng hiện nay, giảm bớt áp lực tài chính, giúp Công ty vượt qua khó khăn, tăng trưởng ổn định, bền vững, tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các tỉnh thành ĐBSCL…

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *