CAV lên kế hoạch huỷ niêm yết trên HOSE

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – Cadivi (mã CAV-HOSSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024.

Theo đó, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 3/5 tới đây tại Tp.HCM. Đáng chú ý là công ty có tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Kết thúc năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.084 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm (12.079 tỷ đồng) và bằng 89% so với thực hiện năm 2022 (11.334 tỷ). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 529 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch (450 tỷ) và vượt 10% so với cùng kỳ năm trước (482 tỷ đồng).

Năm 2023, công ty không đạt mục tiêu doanh thu đã đề ra do tác động suy thoái kinh tế, dự án xây dựng chậm lại, biến động về giá nguyên vật liệu, nhưng lợi nhuận lại vượt kế hoạch 18% do công ty quản lý chi phí một cách hiệu quả, tối ưu hoá lợi nhuận ngay khi doanh thu chưa đạt kỳ vọng…

Năm 2024, công ty nhận định tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, công ty xác định tiếp tục giữ vững thị trường thông qua hệ thống đại lý, tập trung các sản phẩm truyền thống có tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận cao. Với thị trường xuất khẩu, duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm đối tác mới, khai thác thị trường tiềm năng, mục tiêu mở rộng quy mô.

Qua đó, công ty dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 11.068 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023 (10.084 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm chỉ còn 460 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2023.

Đáng chú ý, công ty có tờ trình Đại hội cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của công ty. Cụ thể: vốn điều lệ đã góp của CAV là 576 tỷ đồng và cổ đông lớn nắm giữ 96,27%; cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ 3,54%; cổ phiếu quỹ 0,19%.

Theo đó, căn cứ vào hoạt động của công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Công ty có tờ trình hủy bỏ niêm yết toàn bộ hơn 57 triệu cổ phiếu đang niêm yết tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Về phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Cadivi cho biết, đã chủ động đề nghị và làm việc trước với cổ đông lớn là Công ty cổ phần Điện lực Gelex (GEE), hiện đang sở hữu 96,46% vốn điều lệ CAV về việc cổ đông này cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC và GEE đồng ý với đề nghị nêu trên.

Về giá mua lại theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 03/04/2024, công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Tuấn — Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Duy Hưng — Thành viên HĐQT và ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.

Trên thị trường, phiên giao dịch sáng 9/4, cổ phiếu CAV tăng 0,39% đạt thị giá 77.000 đồng/cổ phiếu.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *