Lưu trữ Danh mục: Kiến Thức

Ethena là gì? Thông tin về dự án Ethena và stablecoin USDe

Dự án Ethena phát hành stablecoin không sử dụng cách giữ peg truyền thống như [...]

Bonk Inu (BONK): Dogecoin của Solana là gì?

Meme-coin đã là một phần của văn hóa tiền điện tử trong suốt thời gian [...]

Những điều cần biết về nâng cấp Ethereum Shanghai

Ethereum Shanghai upgrade là bản cập nhật sẽ giúp bổ sung thêm tính năng rút [...]

Rocket Pool là gì? Những điều cần biết về tiền điện tử RPL

Rocket Pool là một giao thức liquid staking derivatives hỗ trợ người dùng staking ETH vào hợp [...]

SingularityNET là gì? Những điều cần biết về token AGIX

SingularityNET là một thị trường AI phi tập trung đầu tiên được xây dựng dựa [...]

Bitcoin NFT là gì? Cơ chế hoạt động của Ordinals Bitcoin NFT

Thông thường NFT sẽ được sử dụng ở Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana và chưa [...]

Giao thức Space ID là gì? Những điều cần biết về SID và tiền điện tử Space ID

Giao thức Space ID xây dựng một mạng dịch vụ tên miền toàn cầu để [...]

BRC-20 token là gì? Những điều cần biết về chuẩn token mới trên blockchain Bitcoin

BRC-20 là tiêu chuẩn mã thông báo được tạo vào tháng 3 năm 2023 bởi [...]

Neon EVM là gì? Những điều cần biết về tiền điện tử NEON

Neon EVM là một giải pháp tương thích với Ethereum được xây dựng trên chuỗi [...]

Worldcoin (WLD) token là gì? Định danh thông qua quét võng mạc

Worldcoin là gì? Liệu “quét mắt nhận token” có thật sự khả thi & tiềm [...]