Cập nhật ETF – Tuần từ 2-5/1/2024: Rút ròng trong tuần đầu năm 2024

Hai quỹ ETF lớn bị rút ròng mạnh trong tuần trước  

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam tiếp tục bị rút vốn mạnh trong tuần trước. Các quỹ ETF tại Việt Nam bị rút ròng tổng cộng khoảng 21,5 triệu USD (515 tỷ đồng), so với rút vốn nhẹ 1 triệu USD trong tuần trước đó. Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh trong tuần trước do quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (iShares ETF) và SSIAM VNFIN Lead ETF bán ròng mạnh. Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ iShares ETF chỉ là 35% nên giá trị bán ròng thực tế trên thị trường Việt Nam chỉ khoảng 11,1 triệu USD (267 tỷ đồng). Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF bị rút vốn từ tháng 5 đến nay. Ngoài ra, quỹ FTSE Vietnam ETF và DCVFM VN30 ETF thu hút ròng lần lượt 3 triệu USD và 2,9 triệu USD. Các quỹ ETF khác không thu hút được vốn trong tuần trước. 

Top 3 quỹ ETF bị rút ròng mạnh nhất trong tuần trước bao gồm quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (bị rút 9,4 triệu USD), iShares ETF (bị rút 15,9 triệu USD, thực tế bị rút 5,6 triệu USD) và DCVFMVN Diamond ETF (bị rút 1,4 triệu USD). Ngược lại, quỹ ETF thu hút vốn ròng mạnh nhất trong tuần trước bao gồm FTSE Vietnam ETF (thu hút 3 triệu USD), DCVFM VN30 ETF (thu hút 2 triệu USD) và SSIAM VNX50 ETF (thu hút 0,2 triệu USD). 

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng  

Theo ngành, khối ngoại tiếp tục bán ròng 258 tỷ đồng (10,8 triệu USD) trong tuần trước, giảm mạnh 74,1% so với tuần trước đó (bán ròng 998,8 tỷ đồng (khoảng 41,6 triệu USD)). Khối ngoại bán ròng trong 4 ngày cuối tuần. Theo ngành, khối ngoại mua ròng ngành Ngân hàng (371 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh hầu hết các ngành, với 2 ngành bị bán ròng mạnh nhất bao gồm Tài chính (không bao gồm ngành Ngân hàng) và Hàng tiêu dùng lần lượt 1.127 tỷ đồng và 174 tỷ đồng (ngành ngân hàng được tách biệt do có quy mô lớn nhất, chiếm 30% thị trường Việt Nam). Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu VCB, VPB, VHC, OCB, MSB, ASM, CTG, VCI, E1VFVN30 và GEX trong khi bán mạnh FUESSVFL, VHM, FUEVFVND, SHB, VRE, MSN, DXG, HDG, LPB và NLG. 

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF tại ASEAN  

Theo Bloomberg, trong tuần trước, các quỹ ETF tại một số quốc gia lớn tại ASEAN thu hút được vốn hoặc không thu hút vốn trong tuần trước. Theo đó, Singapore và Indonesia thu hút lần lượt khoảng 26 triệu USD và 11 triệu USD trong tuần trước trong khi Malaysia, Philippines và Thái Lan không thu hút được vốn. Mặt khác, Việt Nam bị rút 4 triệu USD trong tuần trước. 

Bảng 1: Top hút vốn/rút vốn trong tuần (triệu USD) 

 

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF (ngày 2-5/1/2024)  

Các quỹ ETF bị rút ròng mạnh trong tuần trước chủ yếu do quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF và iShares MSCI Frontier and Select EM ETF. Khối ngoại bán ròng nhẹ trong tuần trước. Chỉ có Việt Nam bị rút ròng trong tuần trước trong khu vực ASEAN. 

Bảng, biểu đồ chính 

Bảng 2: Dòng vốn các quỹ ETF chính tại Việt Nam (triệu USD) 

 

Biểu đồ 3: Dòng vốn của các quỹ ETF chính tại Việt Nam theo tuần (triệu USD) 

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn của các quỹ ETF trong khu vực theo tuần, một số nước ASEAN (triệu USD) 

 

Biểu đồ 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại hàng ngày (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 6: Giá trị mua/bán trong tuần của khối ngoại theo ngành (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 7: Top 10 cổ phiếu NĐT nước ngoài mua vào trong tuần (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 8: Top 10 cổ phiếu NĐT nước ngoài bán ra trong tuần (tỷ đồng) 

 

Bảng 9: Tổng hợp thị trường trong tuần (2 – 5/1/2024) 

 

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *