Cập nhật ETF – Tuần từ 18–22/3/2024: Rút ròng mạnh trở lại

Quỹ Diamond ETF bán ra mạnh, quỹ Fubon ETF bị rút ròng

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam tiếp tục bị rút vốn mạnh trong tuần trước. Các quỹ ETF tại Việt Nam bị rút ròng tổng cộng khoảng 88,7 triệu USD (khoảng 2.128 tỷ đồng), cao hơn 4,6 lần so với rút vốn nhẹ 15,9 triệu USD trong tuần trước đó. Giá trị rút ròng vẫn cao trong tuần qua do 2 quỹ DCVFMVN Diamond ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF bán ròng mạnh lần lượt 61 triệu USD (khoảng 1.464 tỷ đồng) và 16,7 triệu USD (khoảng 401 tỷ đồng). Hầu hết các quỹ ETF lớn khác không thu hút được vốn trong tuần qua, ngoại trừ quỹ Mirae Asset VN30 ETF thu hút vốn nhẹ 0,1 triệu USD.

Top 3 quỹ ETF bị rút ròng mạnh nhất tuần trước bao gồm quỹ DCVFMVN Diamond ETF (bị rút 61 triệu USD), Fubon FTSE Vietnam ETF (bị rút 16,7 triệu USD) và SSIAM VNFIN Lead ETF (bị rút 5,1 triệu USD). Ngược lại, quỹ Mirae Asset VN30 ETF thu hút vốn 0,1 triệu USD trong tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh 3.180 tỷ đồng (khoảng 132,5 triệu USD) trong tuần trước, tăng 22% so với tuần trước đó (bán ròng 2.665 tỷ đồng (khoảng 108,6 triệu USD)). Khối ngoại bán ròng toàn bộ 5 ngày trong tuần, bán mạnh vào đầu tuần và giảm dần đến cuối tuần.

Theo ngành, khối ngoại mua ròng nhẹ ngành Dịch vụ tiêu dùng (207 tỷ đồng) và Công nghệp (105 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh hầu hết các ngành, với 2 ngành bị bán ròng mạnh nhất bao gồm Tài chính (không bao gồm ngành Ngân hàng) và Hàng tiêu dùng lần lượt 1.773 tỷ đồng và 918 tỷ đồng (ngành Ngân hàng được tách biệt do có quy mô lớn nhất, chiếm 30% thị trường Việt Nam). Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu FTS, EIB, KBC, GEX, STB, PDR, MWG, VND, PLX, FRT, VCB và GMD trong khi bán mạnh VND, VNM, VHM, HPG, PVD, VPB, MSN, BID, DIG và SSI.

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF tại ASEAN

Theo Bloomberg, các quỹ ETF tại một số quốc gia lớn tại ASEAN thu hút vốn ròng nhẹ hoặc không thu hút vốn trong tuần trước. Theo đó, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philipines lần lượt thu hút khoảng 7 triệu USD, 6 triệu USD, 6 triệu USD và 4 triệu USD.Thái Lan không thu hút được vốn. Trái lại, chỉ có Việt Nam bị rút ròng rất mạnh 81 triệu USD trong tuần trước.

Bảng 1: Top hút vốn/rút vốn trong tuần (triệu USD)

 

Cập nhật dòng vốn quỹ (ngày 18-22/3/2024)

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 3 liên tiếp trong tháng 3 trên thị trường Việt Nam trong khi các quỹ ETF tiếp tục bán ròng mạnh. Việt Nam vẫn tiếp tục bán ròng so với các quốc gia khác trong khu vực.

Bảng, biểu đồ chính

Bảng 2: Dòng vốn của các quỹ ETF lớn tại Việt Nam (triệu USD)

 

Biểu đồ 3: Dòng vốn ròng của các quỹ ETF lớn tại Việt Nam trong tuần (triệu USD)

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn ròng của các quỹ ETF trong tuần (triệu USD), một số quốc gia ASEAN

 

Biểu đồ 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại hàng ngày (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 6: Giá trị mua/bán ròng trong tuần của khối ngoại theo các ngành (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 7: Top 10 cổ phiếu NĐT NN mua vào trong tuần (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 8: Top 10 cổ phiếu NĐT NN bán ra trong tuần (tỷ đồng)

 

Bảng 9: Tổng hợp thị trường trong tuần (18 – 22/3/2024)

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *