Cập nhật ETF – Tuần từ 15

Quỹ Diamond ETF & iShares ETF bị rút ròng mạnh  

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam tiếp tục bị rút vốn mạnh trong tuần trước. Các quỹ ETF tại Việt Nam bị rút ròng tổng cộng khoảng 35,5 triệu USD (850 tỷ đồng), so với rút vốn nhẹ 6,5 triệu USD trong tuần trước đó. Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh trong tuần trước do quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (iShares ETF) và DCVFMVN Diamond ETF bán ròng. Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ iShares ETF chỉ là 35% nên giá trị bán ròng thực tế trên thị trường Việt Nam từ các quỹ ETF lớn chỉ khoảng 25 triệu USD (156 tỷ đồng). Ngoài ra, một số quỹ ETF khác bị rút vốn không đáng kể bao gồm quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (bị rút 1,93 triệu USD) và SSIAM VNFIN Lead ETF (bị rút 0,47 triệu USD). Hầu hết các quỹ ETF không thu hút được vốn trong tuần trước ngoại trừ quỹ KIM Growth VN30 ETF thu hút được 0,3 triệu USD. 

Top 3 quỹ ETF bị rút ròng mạnh nhất trong tuần trước bao gồm quỹ DCVFMVN Diamond ETF (bị rút 17 triệu USD), iShares ETF (bị rút 16,1 triệu USD, thực tế bị rút 5,6 triệu USD) và VanEck Vectors Vietnam ETF (bị rút 1,9 triệu USD). Ngược lại, chỉ có quỹ ETF KIM Growth VN30 ETF (thu hút 0,3 triệu USD) thu hút được vốn trong tuần. 

Khối ngoại mua ròng trong tuần trước  

Khối ngoại mua ròng trở lại 586 tỷ đồng (24,4 triệu USD) trong tuần trước, sau 2 tuần bán ròng liên tiếp lần lượt 409 tỷ đồng (17 triệu USD) và 998 tỷ đồng (41,6 triệu USD). Khối ngoại mua ròng trong cả 5 ngày trong tuần trước.  

Theo ngành, khối ngoại mua ròng mạnh ngành Ngân hàng (782 tỷ đồng) và Dịch vụ Tiêu dùng (402 tỷ đồng), trong khi bán ròng ngành Tài chính (không bao gồm ngành Ngân hàng) và Hàng tiêu dùng lần lượt 432 tỷ đồng và 296 tỷ đồng (ngành ngân hàng được tách biệt do có quy mô lớn nhất, chiếm 30% thị trường Việt Nam). Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu MWG, STB, HPG, VCB, VPB, VHM, BID, VCG, CTG và NLG trong khi bán mạnh VRE, VNM, SSI, FUEVFVND, HDG, LPB, FRT, DGC, VND và DCM. 

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF tại ASEAN  

Theo Bloomberg, trong tuần trước, các quỹ ETF tại một số quốc gia lớn tại ASEAN thu hút được vốn nhẹ trong tuần trước. Theo đó, Singapore, Philippines, Thái Lan và Malaysisa thu hút lần lượt khoảng 3 triệu USD, 2 triệu USD, 1 triệu USD và 1 triệu USD trong tuần trước trong khi Việt Nam và Indonesia bị rút ròng lần lượt 26 triệu USD và 10 triệu USD. 

Bảng 1: Top hút vốn/rút vốn trong tuần (triệu USD) 

 

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF (ngày 15-19/1/2024)  

Các quỹ ETF bị rút ròng mạnh trong tuần trước chủ yếu do quỹ DCVFMVN Diamond ETF và iShares MSCI Frontier and Select EM ETF. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ trong tuần trước tập trung vào một số cổ phiếu như MWG, STB và HPG. 

Bảng, biểu đồ chính 

Bảng 2: Dòng vốn các quỹ ETF chính tại Việt Nam (triệu USD) 

 

Biểu đồ 3: Dòng vốn của các quỹ ETF chính theo tuần (triệu USD) 

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn của các quỹ ETF trong khu vực theo tuần, một số nước ASEAN (triệu USD) 

 

Biểu đồ 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại hàng ngày (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 6: Giá trị mua/bán trong tuần của khối ngoại theo ngành (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 7: Top 10 cổ phiếu NĐTNN mua vào trong tuần (tỷ đồng) 

 

Biểu đồ 8: Top 10 cổ phiếu NĐT NN bán ra trong tuần (tỷ đồng) 

 

Bảng 9: Tổng hợp thị trường trong tuần (15-19/1/2024) 

 

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *