Cập nhật chỉ số – Tuần từ 11-15/3/2024: Rút ròng của các quỹ ETF giảm xuống

Các quỹ DCVFMVN Diamond & FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút vốn

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam tiếp tục bị rút vốn mạnh trong tuần trước nhưng giá trị rút ròng đã giảm so với tuần trước đó. Các quỹ ETF tại Việt Nam bị rút ròng tổng cộng khoảng 16,3 triệu USD (khoảng 390 tỷ đồng) so với rút ròng mạnh 36,7 triệu USD trong tuần trước đó. Giá trị rút ròng vẫn cao trong tuần trước do quỹ DCVFMVN Diamond và FTSE Vietnam ETF bán ròng lần lượt là 8,3 triệu USD và 7,8 triệu USD. Đây là tuần thứ 13 liên tiếp quỹ Diamond ETF bị rút ròng và là tuần thứ 4 liên tiếp quỹ FTSE Vietnam ETF bán ròng. Trái lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF mua ròng không đáng kể 3,8 triệu USD.

Top 3 quỹ ETF bị rút ròng mạnh nhất tuần trước bao gồm quỹ Diamond ETF (bị rút 8,3 triệu USD), FTSE Vietnam ETF (bị rút 7,8 triệu USD) và SSIAM VNFIN Lead ETF (bị rút 1,9 triệu USD). Ngược lại, chỉ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (thu hút 3,8 triệu USD) thu hút được vốn trong tuần.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 2.665 tỷ đồng (khoảng 108,6 triệu USD) trong tuần trước, tăng mạnh 167,2% so với tuần trước đó (bán ròng 975,8 tỷ đồng (khoảng 40,6 triệu USD). Khối ngoại mua ròng ngày đầu tiên trong tuần và bán ròng 4 ngày còn lại.

Theo ngành, khối ngoại mua ròng nhẹ ngành Công nghệ (24 tỷ đồng) trong khi bán ròng mạnh hầu hết các ngành với 3 ngành bị bán ròng mạnh nhất bao gồm Hàng tiêu dùng, Dịch vụ tiêu dùng, và Vật liệu cơ bản lần lượt 1.151 tỷ đồng, 409 tỷ đồng, và 352 tỷ đồng. Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu FTS, EIB, KDH, SSI, DIG, NLG, GVR, CTD, VHC và VGC trong khi bán mạnh VNM, VHM, MWG, MSN, SBT, HPG, VPB, VCB, SAB và VND.

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF tại ASEAN

Theo Bloomberg, hầu hết các quỹ ETF tại một số quốc gia lớn tại ASEAN thu hút vốn ròng hoặc không thu hút vốn trong tuần trước. Theo đó, Singapore thu hút khoảng 19 triệu USD. Malaysia, Philippines và Thái Lan không thu hút được vốn. Trái lại, Việt Nam và Indonesia bị rút ròng lần lượt 24 triệu USD và 6 triệu USD trong tuần trước.

Bảng 1: Top hút vốn/rút vốn trong tuần (triệu USD)

 

Cập nhật dòng vốn quỹ (ngày 11-15/3/2024)

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 2 liên tiếp trong tháng Ba với giá trị bán ròng tăng mạnh (tăng 167% so với tuần trước) một phần do các quỹ ETF ngoại cơ cấu lại danh mục vào thứ Sáu tuần trước. Dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF đã giảm so với tuần trước, tuy nhiên Việt Nam vẫn bị rút vốn mạnh nhất trong khu vực.

Bảng, biểu đồ chính

Bảng 2: Dòng vốn (triệu USD), các quỹ ETF lớn tại Việt Nam

Biểu đồ 3: Dòng vốn ròng của các quỹ ETF lớn trong tuần (triệu USD)

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn của các quỹ ETF trong khu vực trong tuần (triệu USD)

 

Biểu đồ 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại hàng ngày (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 6: Giá trị mua/bán ròng trong tuần của khối ngoại theo các ngành (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 7: Top 10 cổ phiếu NĐT NN mua vào trong tuần (tỷ đồng)

 

Biểu đồ 8: Top 10 cổ phiếu NĐT NN bán ra trong tuần (tỷ đồng)

 

Bảng 9: Tổng hợp thị trường trong tuần (11-15/3/2024)

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *