Cập nhật chỉ số – Kết quả review chỉ số VN Diamond tháng 4/2024

Giỏ chỉ số VN Diamond thêm vào BMP và loại ra MWG

Trong đợt review này, HSC nhận thấy MWG bị loại khỏi giỏ chỉ số VN Diamond do vi phạm về hệ số P/E cao. P/E 4 quý của MWG ở mức khoảng 440 lần, cao hơn gần 30 lần so với mức P/E 4 quý bình quân của các cổ phiếu trong giỏ xem xét.

BMP đã được thêm vào chỉ số do tỷ lệ FOL khoảng 84% và cũng đáp ứng được một số tiêu chí của chỉ số VN Diamond. Cổ phiếu này được thêm vào giỏ chỉ số Diamond để đảm bảo tính đa dạng trong giỏ. Chúng tôi ước tính tỷ trọng của BMP trong giỏ chỉ số VN Diamond Index sẽ là 0,35%.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

HSC ước tính các quỹ DCVFM VN Diamond ETF, MAFN VN Diamond ETF và BVFVN Diamond ETF sẽ cần mua vào 485 nghìn cổ phiếu BMP và bán ra khoảng 53,4 triệu cổ phiếu MWG. Đồng thời, 3 quỹ ETF này có thể mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (15,7 triệu cổ phiếu), HDB (14,4 triệu cổ phiếu), và GMD (10,6 triệu cổ phiếu) trong khi bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TPB (5,8 triệu cổ phiếu), MBB (4,2 triệu cổ phiếu) và VPB (4,2 triệu cổ phiếu).

Bảng 1: Các tiêu chí của chỉ số VN Diamond Index

 

Kết quả review bán niên chỉ số VN Diamond nửa đầu năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã bông bố kết quả review bán niên nửa đầu năm 2024 chỉ số VN Diamond. BMP được thêm vào giỏ chỉ số trong khi MWG bị loại ra. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5/2024.

Giỏ chỉ số VN Diamond thêm vào BMP và loại ra MWG

Trong đợt review này, P/E 4 quý của MWG khá cao. Cụ thể, EPS năm 2023 của MWG vào khoảng 115đ/cp. Với thị giá hiện tại, P/E của MWG ở mức khoảng 440 lần, cao hơn gần 30 lần so với P/E bình quân của nhóm cổ phiếu trong giỏ chỉ số Diamond (theo quy định, P/E của một cổ phiếu không được cao hơn 3 lần P/E bình quân của nhóm). Do đó, cổ phiếu này không còn đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để được giữ lại trong giỏ chỉ số VN Diamond trong đợt review này.

BMP được thên vào chỉ số VN Diamond để đảm bảo có 8 cổ phiếu không thuộc ngành tài chính trong rổ chỉ số, BMP có tỷ lệ FOL khoảng 84%, thanh khoản ở mức 21 tỷ đồng/ngày và P/E 4 quý gần nhất ở mức khoảng 8,6 lần. HSC ước tính tỷ trọng của BMP trong giỏ chỉ số VN Diamond sẽ là khoảng 0,35%.

Việc BMP được thêm vào giỏ chỉ số nằm ngoài dự báo của HSC vì BMP không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chỉ số VN Diamond (vốn hóa thị trường mà khối ngoại có thể mua của BMP vào khoảng 1.190 tỷ đồng trong khi vốn hóa tối đa dành cho cổ phiếu được thêm vào giỏ chỉ số là 500 tỷ đồng). Ngoài ra, cổ phiếu này cũng không nằm trong danh sách các cổ phiếu xem xét ở đợt review trước đó. Tuy nhiên, việc MWG bị loại khỏi giỏ chỉ số là đúng với dự báo của chúng tôi.

Sau đợt review, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond vẫn giữ nguyên ở mức 18 cổ phiếu. Cổ phiếu ngành ngân hàng dự kiến vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 40% giỏ chỉ số. Nhóm này gồm 10 cổ phiếu với tỷ trọng tương ứng như sau: ACB (8,22%), TCB (8,05%), MBB (5,95%), HDB (4,52%), VPB (3,93%), VIB (2,28%), MSB (2,08%), CTG (1,79%), TPB (1,71%) và OCB (1,41%).

FPT và PNJ và GMD là ba cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất, với tỷ trọng lần lượt là 15,2%, 14,8% và 13,9%.

Khối lượng mua bán dự kiến của các quỹ DCVFMVN Diamond ETF, MAFN VN Diamond ETF, và BVFVN Diamond ETF

The DCVFMVN Diamond ETF, MAFN VN Diamond ETF, and BVFVN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Việc thay đổi các thành phần và tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VN Diamond sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao dịch của ba quỹ ETF này.

Tổng tài sản quản lý hiện tại của các quỹ DCVFMVN Diamond ETF, MAFN VN Diamond ETF và BVFVN Diamond ETF lần lượt là 15.770 tỷ đồng (630,8 triệu USD), 510,4 tỷ đồng (20,4 triệu USD) và 51,6 tỷ đồng (2,1 triệu USD). HSC ước tính ba quỹ ETF này cần mua vào khoảng 485 nghìn cổ phiếu BMP và bán toàn bộ cổ phiếu MWG đang có, ước tính khoảng 53,4 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, 3 quỹ ETF này có thể mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (15,7 triệu cổ phiếu), HDB (14,4 triệu cổ phiếu), và GMD (10,6 triệu cổ phiếu) trong khi bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TPB (5,8 triệu cổ phiếu), MBB (4,2 triệu cổ phiếu) và VPB (4,2 triệu cổ phiếu).Ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục là ngày 3/5/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 6/5/2024.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review chỉ số bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21/10/2024.

Bảng 2: Các cổ phiếu thành phần mới trong giỏ VN Diamond Index

 

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ DCVFMVN Diamond ETF, MAFMVN Diamond ETF và BVFVN Diamond ETF

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng tuần của quỹ DCVFMVN Diamond ETF (triệu USD)

 

Bảng 5: Biến động giá của cổ phiếu thành phần trong VN Diamond Index (%)

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *