Cập nhật chỉ số – Kết quả review chỉ số FTSE Vietnam Q1/2024

Cổ phiếu EVF được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam

Vốn hóa thị trường của EVF trong đợt review Q1/2024 này khá cao, lọt vào top 88% giá trị vốn hóa lũy kế của danh mục cổ phiếu được xem xét, với tỷ lệ free float và tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu EVF là 132 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% so với giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của danh mục chỉ số FTSE Vietnam là 107 tỷ đồng/ngày.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

HSC dự báo quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ cần mua vào khoảng 5,2 triệu cổ phiếu EVF. Chúng tôi cũng dự báo quỹ này sẽ cần mua một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (1,6 triệu cổ phiếu) và PDR (1,4 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (2 triệu cổ phiếu) và PVD (1 triệu cổ phiếu).

Ngày cuối cùng để quỹ này hoàn thành tái cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share thêm vào 2 cổ phiếu và không loại ra cổ phiếu nào

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share thêm vào 2 cổ phiếu (EVF và OCB) và không loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này. Hiện tại không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 1: Các tiêu chí của FTSE Vietnam Index

 

Bảng 2: Kết quả review chỉ số FTSE Vietnam – tháng 3/2024

 

Kết quả: EVF chính thức được thêm vào, không có cổ phiếu nào bị loại ra

FTSE Russell đã công bố kết quả review Q1/2024 vào ngày 1/3/2024. Ngày cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 18/3/2024.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam thêm vào cổ phiếu EVF

FTSE Russell đã công bố kết quả review hàng quý cho Q1/2024. Theo đó, cổ phiếu EVF được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam và không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.

Vốn hóa thị trường hiện tại của cổ phiếu EVF là khoảng 13.557 tỷ đồng và lọt vào top 88% giá trị vốn hóa lũy kế của danh mục review. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu EVF đạt khoảng 132 tỷ đồng/ngày, với tỷ lệ free float khoảng 70% và tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài khả dụng là 49,6%. Ngoài ra, các cổ phiếu hiện tại trong giỏ chỉ số vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được giữ lại nên không cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.

Việc không có cổ phiếu nào bị loại ra là đúng như dự đoán của chúng tôi trong khi việc thêm vào cổ phiếu EVF nằm ngoài dự đoán.

Do đó, sau đợt review này, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam tăng từ 26 lên 27 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam bao gồm HPG (13,6%), VIC (8,95%), VHM (8,91%), VNM (8,5%) và VCB (8,4%). HSC dự tính cổ phiếu EVF sẽ được thêm vào với tỷ trọng 1,17%.

Quỹ FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở với tổng tài sản hiện tại là 360 triệu USD, tăng 2,3% so với đầu năm với tổng cộng 12,576 triệu chứng chỉ quỹ. Với cổ phiếu EVF mới được thêm vào, quỹ này sẽ cần mua vào khoảng 5,2 triệu cổ phiếu EVF.

HSC cũng dự báo quỹ này sẽ cần mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (1,6 triệu cổ phiếu), PDR (1,4 triệu cổ phiếu), SHB (1,2 triệu cổ phiếu) và VRE (1,1 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (2 triệu cổ phiếu) và PVD (1 triệu cổ phiếu).

Quỹ FTSE ETF sẽ tái cơ cấu danh mục cho tới ngày 15/3/2024. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 18/3/2023.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2024.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-share

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-share thêm vào 2 cổ phiếu (EVF và OCB) và không loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này.

Cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam dựa trên các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-share. Hiện tại không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 3: Ước tính tỷ trọng mới & dự báo số lượng các cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ FTSE Vietnam Index/ FTSE Vietnam ETF

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng tháng của quỹ FTSE Vietnam ETF (triệu USD)

 

Bảng 5: Thông tin về quỹ FTSE Vietnam ETF

 

Bảng 6: Các mốc thời gian review FTSE Vietnam Index

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *