Cập nhật chỉ số – Dự báo Kết quả review chỉ số FTSE Vietnam Q1/2024

Nhiều khả năng không có cổ phiếu nào được thêm vào

Trong Q1/2024, HSC nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng tất cả các tiêu chí của giỏ chỉ số FTSE Vietnam để được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.

POW đối mặt với nguy cơ bị loại ra khỏi giỏ chỉ số do thanh khoản thấp

Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu POW khá thấp, chỉ khoảng 54 tỷ đồng/ngày trong khi 20% thanh khoản bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam là khoảng 53 tỷ đồng/ngày. Do đó, cổ phiếu này có khả năng bị loại khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam trong đợt review Q1/2024 nếu thanh khoản trung bình 3 tháng thấp hơn 53 tỷ đồng/ngày tại thời điểm ngày 29/2/2024.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

Trong trường hợp không có cổ phiếu nào bị loại ra hoặc thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam, quỹ FTSE Vietnam ETF (sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở) sẽ mua/bán các cổ phiếu hiện tại trong giỏ chỉ số để tái cơ cấu danh mục vào ngày 15/3/2024.

Chúng tôi dự báo quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu SHB (1,9 triệu cổ phiếu), NVL (1,7 triệu cổ phiếu) và PDR (1,5 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (2 triệu cổ phiếu), VHM (1,1 triệu cổ phiếu) và PVD (0,9 triệu cổ phiếu).

Bảng 1: Các tiêu chí của chỉ số FTSE Vietnam Index

 

Dự báo – Không có cổ phiếu nào được thêm vào hay loại ra trong đợt review này

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam sẽ công bố kết quả review Q1/2024 vào ngày 1/3/2024; ngày cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 18/3/2024.

Thành phần giỏ chỉ số có thể không thay đổi trong đợt review này

Đợt review chỉ số FTSE Vietnam Q1/2024 này sẽ dựa trên dữ liệu đóng cửa của ngày làm việc cuối trong tháng 2. Dựa trên quy định và số liệu tại thời điểm ngày 20/2/2024, HSC cho rằng thành phần giỏ chỉ số sẽ không đổi trong đợt review theo quý này.

Chúng tôi nhận thấy rằng giá trị giao dịch bình quân 3 tháng qua của cổ phiếu POW khá thấp, chỉ khoảng 54 tỷ đồng/ngày trong khi 20% thanh khoản bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam khoảng 53 tỷ đồng/ngày, nên hiện tại cổ phiếu này vẫn còn đủ điều kiện để ở lại giỏ chỉ số. Tuy nhiên, cổ phiếu POW có khả năng bị loại khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam trong đợt review Q1/2024 nếu thanh khoản trong những ngày tới vẫn thấp và giá trị giao dịch 3 tháng thấp hơn 53 tỷ đồng/ngày tại thời điểm ngày 29/2/2024. Tỷ trọng hiện tại của POW trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam là khoảng 0,91%.

Mặt khác, HSC nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng tất cả các tiêu chí của giỏ chỉ số FTSE Vietnam để được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này. Vốn hóa thị trường của các cổ phiếu hiện tại trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam nằm trong khoảng 11.950 tỷ đồng (0,5 tỷ USD) đến 502.459 tỷ đồng (20,9 tỷ USD).

Do đó, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam có thể giữ nguyên ở mức 26 cổ phiếu. HSC ước tính top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam bao gồm HPG (13,3%), VIC (9,6%), VHM (8,8%), VNM (8,6%) và VCB (8,4%), đóng góp khoảng 48,7% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.

Quỹ FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở. Chúng tôi dự báo quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu SHB (1,9 triệu cổ phiếu), NVL (1,7 triệu cổ phiếu) và PDR (1,5 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (2 triệu cổ phiếu), VHM (1,1 triệu cổ phiếu) và PVD (0,9 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. Đợt review theo quý chỉ số tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2024.

Tổng tài sản quản lý của quỹ FTSE Vietnam ETF hiện là 360 triệu USD, tăng 4,6% kể từ đầu năm, với tổng số 12,9 triệu chứng chỉ quỹ. Cổ phiếu Việt Nam chiếm 100% tổng tỷ trọng danh mục. HSC nhận thấy quỹ FTSE Vietnam ETF thu hút một lượng vốn đáng kể trị giá 67 triệu USD trong năm 2023 trong khi chỉ thu hút vốn nhẹ 0,7 triệu USD kể từ đầu năm 2024 và phát hành 0,03 triệu chứng chỉ quỹ. Hiện tại, giá chứng chỉ của quỹ này hiện thấp hơn 0,8% so với NAV, vì vậy chúng tôi cho rằng việc thu hút vốn của quỹ vào thời điểm này đang hạn chế.

Bảng 2: Ước tính tỷ trọng mới & dự báo số lượng các cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ FTSE Vietnam ETF

 

Biểu đồ 3: Dòng vốn hàng tháng của quỹ FTSE Vietnam ETF (triệu USD)

 

Bảng 4: Tổng tài sản của quỹ FTSE Vietnam ETF (triệu USD)

 

Bảng 5: Các mốc thời gian review Q2/2024

Bảng 6: Chênh lệch giá CCQ và NAV (%)

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. EXCHANGES7 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *