BVH lãi quý 1 hơn 616 tỷ đồng, trích lập dự phòng lỗ đầu tư chứng khoán gần 131 tỷ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu phí bảo hiệm ghi nhận 10.322 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong kỳ lên tới 9.008 tỷ đồng tăng nhẹ so với năm 2023, sau khi trừ đi các chi phí khác, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận lỗ 488,78 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 3.258 tỷ đồng trừ đi chi phí hoạt động tài chính, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 2.861 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với năm ngoái. Chi phí bán hàng giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 741 tỷ đồng. Trừ đi thuế, Bảo Việt ghi nhận lãi 616 tỷ đồng tăng nhẹ so với con số 546 tỷ đồng của năm 2023.

Tổng cộng tài sản của Bảo Việt tính đến cuối quý 1/2024 đạt 234.271 tỷ đồng tăng 13.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên 7.527 tỷ đồng; Đầu tư tài chính ngắn hạn 99.077 tỷ đồng trong đó, chứng khoán kinh doanh ghi nhận giá trị đầu tư 3.293 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 95.915 tỷ đồng chủ yếu là tiền gửi. Ngoài ra, Bảo Việt còn đầu tư 81.252 tỷ đồng vào trái phiếu tăng 2.000 tỷ so với con số đầu năm, 24.000 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.

Trong 3.293 tỷ đồng Bảo Việt phân bổ đầu tư cổ phiếu niêm yết với giá trị 2.613 tỷ đồng; cổ phiếu chưa niêm yết 89,6 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ 283 tỷ, trái phiếu 307 tỷ.

Đối với cổ phiếu niêm yết, danh mục của Bảo Việt hiện có VNR; ACB, CTG, VNM trong đó VNM đang ghi nhận lỗ 76 tỷ đồng. Các cổ phiếu niêm yết khác cũng ghi nhận lỗ 10 tỷ đồng. Với danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, Bảo Việt đang nắm giữ MB Land, Thủy sản Cà Mau, Cổ phiếu niêm yết khác. Danh mục này cũng đang ghi nhận lỗ 44 tỷ đồng. Như vậy, tổng số lỗ tính đến cuối tháng 3 là 130 tỷ đồng. Bảo Việt đang dự phòng cho danh mục chứng khoán kinh doanh này 130,7 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt được biết đến là một tập đoàn bảo hiểm, hiện đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ, bất động sản…

Năm 2017, lợi nhuận của Bảo Việt đạt hơn 1.600 tỷ đồng song lại giảm sâu vào những năm tiếp theo. Đến năm 2021, khi rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, công ty lại báo lãi tăng trưởng với lợi nhuận lên đến 2.000 tỷ đồng. Năm 2022, Bảo Việt đạt đỉnh về doanh thu với gần 40.700 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận lại sụt giảm 19,4%, xuống còn 1.626 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận tăng trở lại đạt 1.859 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn so với đỉnh điểm năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đang sở hữu công ty con Chứng khoán Bảo Việt. Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 vừa công bố, BVSC ghi nhận doanh thu hoạt động trên 235 tỷ đồng tăng 71% so với cùng kỳ. Trong đó, nghiệp vụ môi giới mang về hơn 91 tỷ đồng, tăng 97%; lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 75% lên 46 tỷ đồng; còn lãi từ cho vay và phải thu trên 75 tỷ đồng, tăng 71%.

Chi phí hoạt động ghi nhận 101 tỷ đồng, tăng 83%. Trong đó, lớn nhất là chi phí nghiệp vụ môi giới, tăng 100%.

BVSC có lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đã thực hiện hơn 49 tỷ đồng, gần gấp 5 lần.

Năm 2024, BVS đặt mục tiêu lãi sau thuế đi lùi gần 8%, về 181 tỷ đồng. Song, mục tiêu lãi sau thuế thực hiện tăng gần 5%, lên 165 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, Công ty thực hiện khoảng 30% cả hai mục tiêu lãi sau thuế nói trên.

Tại cuối quý 1, tổng tài sản của BVS hơn 6.721 tỷ đồng, mở rộng 12% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin gần 3.111 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản và tăng 15%.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *