Bông Sen Corp tiếp tục báo lỗ 668 tỷ, có gần 5.900 tỷ nợ gốc và lãi trái phiếu

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa công bố tình hình tài chính công ty.

Theo đó, Bông Sen ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm 644 tỷ còn 5.695 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng 2,6 lần từ 1.14 lên 1.40 lần; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0.75 lần lên 0,84 lần; Lợi nhuận sau thuế của Bông Sen lỗ 668 tỷ đồng tăng hơn 189 tỷ so với cùng kỳ (478,6 tỷ đồng); ROE là (0,12%).

Như vậy, đây là năm thứ 3 Bông Sen báo lỗ. Tại ngày 31/12/2021 Bông Sen lỗ 185,9 tỷ; năm 2022 Bông Sen lỗ 442,7 tỷ.

Bông Sen Corp tiếp tục báo lỗ 668 tỷ, có gần 5.900 tỷ nợ gốc và lãi trái phiếu - Ảnh 1

Đồng thời, Bông Xen cũng xác nhận chậm trả lãi vay và lãi phạt tổng cộng 1.061,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu BSECH2126003 là 4.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn ngày 15/10/2026. Lô trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm do Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đại lý đăng ký lưu ký.

Theo thông báo, số dư lãi vay đối với lô trái phiếu này tính đến ngày 31/12/2023 là hơn 150,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi phạt từ ngày 01/11/2022 đến 31/12/2023 là gần 911 tỷ đồng. Lý do CTCP Bông Sen chậm trả lãi vay và lãi phạt là do tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa.

Bông Sen Corp tiếp tục báo lỗ 668 tỷ, có gần 5.900 tỷ nợ gốc và lãi trái phiếu - Ảnh 2

Bông Sen Corp tiếp tục báo lỗ 668 tỷ, có gần 5.900 tỷ nợ gốc và lãi trái phiếu - Ảnh 3


Trước đó, ngày 30/8/2023, tại đại hội đồng cổ đông bất thường của Bông Sen đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An để khắc phục hậu quả của vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Đại hội này cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thi Phơ; cổ phần Công ty Daeha; và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản (tại 55-56 Nguyễn Huệ – Khách sạn Palace; 61-63 Hai Bà Trưng – khách sạn Bông Sen 2; số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi…)

Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, thì sẽ xử lý các tài sản khác thuộc Bông Sen để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu với điều kiện thực hiện là tất cả các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản sau khi được cổ đông phê duyệt vẫn chưa được thực hiện và phải chờ và thực hiện theo kết luận và phương án xử lý của Cơ quan Điều tra Bộ Công An.

Theo cơ quan điều tra, Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *